donderdag 22 maart 2007

Yes, we're on it!
Wijk: Overtoomse Veld in Amsterdam
Aanpak en beoogde resultaten
• 2 november: workshop
• 2 november tot 1 mei, oplossen van belemmeringen bij de totstandkoming van de ontwikkeling naar Community Centres.
• 1 mei 2007, de resultaten die de ouders, leerlingen, docenten, schoolleiding, overheidsorganisaties, bedrijven en de leden van het adoptieteam met elkaar hebben geboekt worden gevierd met een barbecue.
Uit: brochure Nieuwe coalities voor de wijk ("de Vrom-lijst van 50 probleemwijken")