maandag 26 maart 2007

In strijd met
[E]en oorlog voeren met uitsluitend als doel om van Saddam af te komen kan niet. Volgens de ambtenaren is dat in strijd met het internationale recht. Op die grond kan Nederland de Amerikaanse aanvalsplannen niet steunen. De massavernietigingswapens, zo schrijven de ambtenaren, bieden een betere legitimatie: 'Het verdient dan ook aanbeveling dat Nederland uit blijft gaan van de noodzaak van ontmanteling van de Iraakse massavernietigingswapens'.
Reporter over de Nederlandse rol in de Irak-oorlog, gisteren op Nederland 3

Ik geloof dat Nederland de oorlog heeft gesteund omdat de Amerikanen oorlog wilden voeren en Nederland daar geen afstand van wilde nemen. Zo simpel is het.
Bert Bakker in dezelfde uitzending.