vrijdag 23 maart 2007

Hoe dan ook
De Tweede Kamer is in 2002 in de aanloop naar de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Irak onvolledig ingelicht. (...) Reporter heeft onder meer documenten in handen waaruit blijkt dat de Verenigde Staten op 21 november 2002 Nederland vragen om militaire middelen. (...) Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer, nu NAVO-secretaris-generaal, meldde echter dat het Amerikaanse verzoek alleen een overvliegvergunning en de facilitering van doorvoer betrof. (...) Verder heeft Reporter een telexbericht van de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties, gericht aan Buitenlandse Zaken. Daarin staat dat Nederland een oorlog tegen Irak hoe dan ook zal steunen, ook als er geen resolutie wordt aangenomen die militaire actie goedkeurt.
Nu.nl, vandaag.

Ja. Ook ik steun de eis dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de informatie waarop de Nederlandse regering haar steun aan de oorlog tegen Irak heeft gebaseerd.
Uit: steunverklaring voor onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rondom steun aan de illegale oorlog tegen Irak.