woensdag 21 maart 2007

De Schreeuw
Ook ik was, als buurtbewoner, bij de onthulling van De Schreeuw in het Oosterpark. Stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet voerde daar als eerste het woord. Hij zei dat de eerste gedachte na de moord op Theo was dat er een standbeeld moest komen. Laat zijn geheugen hem in de steek? Was het niet deze stadsdeelvoorzitter die in eerste instantie tegen een standbeeld was, omdat zo'n beeld maar verwarring zou brengen onder de diverse bevolkingsgroepen in de wijk?
Er was nog een ander incident. Iemand stond heel rustig met een spandoek zijn vrije mening te verkondigen. Hij moest dit spandoek inleveren en werd geboeid afgevoerd, onder de ogen van De Schreeuw.
Vervolgens mocht Hans Teeuwen het woord voeren, op zijn eigen, geheel vrije wijze. Hij gebruikte heel wat hardere teksten dan die op het spandoek stonden. Hij mocht tekeer gaan, terwijl iemand anders zich gelaten liet afvoeren.
Uit: ingezonden brief van Ellen van den Berg-van Harten, vandaag in Het Parool.