dinsdag 6 februari 2007

Vanwege diplomatieke betrekkingen
Remkes weigert te vertellen door welke landen Nederland wordt bespioneerd. In april al bleek uit het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst over 2005 dat het aantal landen dat 'heimelijk activiteiten in Nederland ontplooit', is gegroeid. (...) 'In verband met diplomatieke betrekkingen, maar ook vanwege operationele redenen, kan ik daar niks over zeggen', aldus de VVD'er.
Parlementaire nieuwsbrief, gisteren.