woensdag 7 februari 2007

Regeerakkoord
Je kan gerust zeggen dat de rol van religie op de politiek en de woede van de gelovige kiezer tijdens de jaren '90 toenam, deels vanwege de ervaren 'immoraliteit' van Bill Clinton, wiens privé-leven breeduit op tv werd uitgemeten. Ook al was zijn achterban niet erg onder de indruk; de kerkelijke protestanten in het Zuiden, vergelijkbaar met de Nederlandse gereformeerden in de 17e eeuw, waren werkelijk ziedend. Dat leidde tot een roep om etische politiek. En toen kwam 9/11, wat dominees in eerste instantie interpreteerden als 'God is boos op Amerika.' Die uitleg werd slechts in korte tijd hevig verkondigd, maar men had wel het gevoel dat het tekenen waren van een groeiend conflict tussen goed en kwaad in de wereld. En dat moet je dan zien in de context van het boek Openbaringen en wat er in de Bijbel staat over het einde der tijden. Voor een kwart tot eenderde van Amerika is dat een realistisch beeld.
Kevin Phillips, oud partijstrateeg van de Amerikaanse Republikeinen, maandag in Tegenlicht.

Voor Republikeinse politici ging het om het winnen van de verkiezingen. Daarvoor zochten ze steun, maar hoe kregen ze die? Ze zochten steun bij de conservatieve christenen. Eigenlijk zeiden ze: we adopteren jullie agenda.
Kevin Phillips in dezelfde uitzending.