donderdag 15 februari 2007

Open brief aan PvdA-congres over 'Doofpot Irak'
Zaterdag 17 februari a.s. zal het congres van de Partij van de Arbeid in Zwolle een oordeel vellen over het nieuwe regeerakkoord. Ondanks harde beloften hebben Wouter Bos en zijn adviseurs ermee ingestemd dat de regering geen onderzoek instelt naar de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog. Terecht baart dit veel Nederlanders, en zeker ook veel PvdA'ers, grote zorgen. Daarom roepen wij het congres op om aan te dringen op het alsnog opnemen van een onderzoek in het regeerakkoord, en iedere motie van die strekking te steunen.
Van: Stop Oorlog. Zie ook hier.