maandag 12 februari 2007

Nieuwe regels
Als er een verdenking is dat er oneigenlijk gebruik van geweld is gebruikt, functioneel geweld, wordt de militair voortaan eerst als getuige gehoord en pas bij gerede twijfel of dat geweld rechtmatig is toegepast, wordt ie pas verdachte. Dat was ten tijde van Eric O. niet het geval. Dat zijn dus allemaal verbeteringen in de procedure ten gunste van de militair, de rechtspositie is daardoor versterkt.

Bent u niet bang (...) dat dat ten koste gaat van de rechtspositie van bijvoorbeeld Iraakse burgers?
Vanuit de optiek van, zeg maar, de burgers die slachtoffer zouden worden van een geweldsincident, zeker. Want die zien misschien met lede ogen aan dat militairen nu misschien gemakkelijker of sneller vrijuit kunnen gaan of minder snel tot verdachte worden gebombardeerd.

Maar dat is toch ook erg, of niet?
Nou, het punt is (...) militairen die met gevaar voor eigen leven (...) voor de internationale gemeenschap goed werk doen (...) internationale gemeenschap (...) internationale gemeenschap (...) ook steunen (...) niet moeilijk doen als daar een probleem komt.
Advocaat G. Knoops, gisteravond in ‘Iraakse doden, Hollandse kogels’ (Zembla met Arnold Karskens)