zondag 11 februari 2007

Hetzelfde land
Veel mensen vragen zich ongerust af wat men nog in Amerika mag zeggen, want het is niet meer hetzelfde land. Je moet wel tweemaal nadenken of je je mening nog openbaar maakt. Dat is een recente verandering. Er was laatst iemand op de radio die opriep je aan te sluiten om de regering uit te dagen de Patriot Act te verantwoorden en om te kijken of het wel wettig was om mensenrechten zo te beperken. Om je openlijk solidair te verklaren met dat protest. En ik dacht: 'Wat eng. Wil ik mijn naam wel op zo'n website?' Maar toen dacht ik: wat denk ik eigenlijk? Dit is Amerika, je hebt het recht om je mening te geven. Maar als je daaraan begint te twijfelen, is alles al verloren.
- Zou dat voor jou het einde zijn?
Voor iedereen zou dat zo zijn. Voor iedereen in Amerika, toch?
Cartoonist John Callahan, afgelopen donderdag in 'Raak me waar ik voelen kan', een docu van Simone de Vries.

En hoe lang voelt u zich al Dick Cheney?
Psychiater tegen drol in een van Callahan's cartoons.