woensdag 7 februari 2007

And on and on and on
Budgetintensiveringen in miljoenen euro's, zoals vastgelegd in het regeerakkoord:

Defensie en vredesoperaties (HGIS):
2008 + 50 miljoen euro
2009 + 100 miljoen euro
2010 + 150 miljoen euro
2011 + 200 miljoen euro