zaterdag 6 januari 2007

Een bloedig 2007, 2008 en daarna
Daar zaten ze dan, de Irak-adviseurs van George W. Bush, die iedereen over het hoofd zag. (...) Mannen die zich, zo bleek gisteren, weigeren neer te leggen bij een Amerikaanse nederlaag. Die vinden dat de almaar verhevigende Iraakse burgeroorlog moet worden beantwoord met een verhoogde Amerikaanse oorlogsinspanning. Die ervan overtuigd zijn dat méér Iraaks bloedvergieten en grotere Amerikaanse opofferingen de enige manier zijn om een einde aan het Iraakse drama te maken. Een fighting spirit die past bij het American Enterprise Institute. (...) Amerika staat voor een periode van zware opofferingen, zei Kagan. „Ik adviseer de president om volgende week zo onverbloemd mogelijk te zijn. We moeten er ons op voorbereiden dat 2007 een zeer bloedig jaar wordt.” Ook als de plannen van Kagan en Keane volledig worden overgenomen (25.000 extra troepen bovenop de 140.000 die al in Irak zijn) zal het leed niet zomaar geleden zijn. „Dit probleem gaat door tot in 2008 en daarna. We zullen extra reserves moeten oproepen. De plannen zijn héél duur. Ze vergen groot geduld. Amerika zal moeten wennen aan een opoffering die we lange tijd niet hebben hoeven doorstaan.”
NRC Handelsblad, vandaag