woensdag 3 januari 2007

Abu, abu, abu
Na uitgebreid opsporingsonderzoek blijkt uit de uitspraak van de rechtbank in het proces tegen de Hofstadverdachten, dat Mohammed B. de leider en initiator was van een criminele en/of terroristische organisatie die tot doel had opruiing, verspreiden van opruiende geschriften, haatzaaiing, bedreiging en bedreiging met terroristisch oogmerk. (...) Ten aanzien van de moord door Mohammed B. op Theo van Gogh oordeelt de rechtbank dat er geen wettig en overtuigend bewijs is voor samenwerking of medepleging. Niet is vastgesteld dat Mohammed B. zijn voornemen met anderen heeft gedeeld of door anderen is geholpen. Vooralsnog lijkt het er dus op dat de beslissing tot het plegen van de aanslag zoals wij die thans kennen, een individuele beslissing van Mohammed B. was met hemzelf als enige uitvoerende.
Uit: Evaluatie overheidsoptreden rondom de moord op de heer Th. van Gogh - Ministerie van BZK / J.W. Remkes 19 december 2006