woensdag 6 december 2006

Rijk
We schatten dat de rijkste 2% van de volwassenen meer dan de helft van de wereldwijde rijkdom bezit, terwijl de armste helft van volwassenen maar 1% bezit.
Directeur Anthony Shorrocks van het VN-Instituut voor Economische Ontwikkeling (UNU-Wider)