woensdag 27 december 2006

Leiding geven
Wordt een bevel uit de top klakkeloos uitgevoerd door de linies of wordt vanuit de concrete situatie waarin men moet opereren, dus laten we zeggen: een leraar in de klas of een verpleegkundige in een ziekenhuis of een baliemedewerker bij de bank... mag ie inspelen op de concrete, specifieke situatie die daar is? En heel veel structuren in ons land zijn nog van de oude snit, van de industriële snit, en daar moeten we van af. We moeten naar een ander type van organiseren en daarbij hoort een ander type van leiding geven. En uiteindelijk is leiding geven (...) niet zozeer de baas spelen omdat je nou eenmaal hoger in de hiërarchie zit, maar dat is vanuit de mens die je bent, mensen zodanig dienen -dat dienende aspect is een heel belangrijk element- dat ze weten welke kant het op moet en dat ze ondersteund worden dat ze hun werk kunnen doen.
Herman Wijfels in gesprek met Paul Rösenmuller.