zaterdag 2 september 2006

Trouw
In Trouw vandaag een artikel over 9/11 waarin ook D.C. Lama wordt geïnterviewd. Na te lezen via deze link. Volgens de journalist zijn veel twijfels omtrent de officiële theorie al lang weerlegd. Zo zou volgens hem WTC 7 zulke zware schade hebben geleden, dat het ook zelf bezweek.