vrijdag 29 september 2006

Politiek debat
Alle beslissingen worden genomen door een hele kleine groep mensen: de premier, de twee vice-premiers en de fractievoorzitters. Daar is de rest van het land niet bij betrokken, dus er valt eigenlijk niet zoveel over te debatteren. De rest van wat wij nu zien gaat over zoveel mogelijk de indruk wekken dat we debatteren.
Ayaan Hirsi Ali, gisteren bij Paul en Witteman.