woensdag 9 augustus 2006

Verzoekplaatje op Uruzgan.FM

Beste Annemieke,

Graag zou ik een plaatje willen aanvragen voor ‘onze jongens in Afghanistan’. Immers: als onderdeel van de Nederlandse samenleving zijnde, worden zij min of meer ook in opdracht van mij heengezonden.

Wat deze mannen en vrouwen doen, zou ik waarschijnlijk niet kunnen. Als militair zijnde wordt er van je verwacht de opdrachten van je superieuren op te volgen en er van uit te gaan dat dat de juiste beslissingen zijn, terwijl het in mijn aard ligt dergelijke beslissingen dan weer tegen het licht te houden. Als militair ben ik dan ook uiterst ongeschikt, me dunkt.

Des te meer tijd spendeer ik aan het democratisch proces dat aan een dergelijk besluit vooraf dient te gaan. Op grond waarvan wordt besloten tot een dergelijke missie? Is de aanleiding van die oorlog (in dit geval: de aanslagen op 11 september 2001) wel zoals deze wordt voorgesteld? Zijn de doelen van onze bondgenoten in deze oorlog wel in overeenstemming met de redenen waarvoor wij onze militairen willen inzetten?

Ik moet toegeven dat daar nog wel wat twijfels over heb. Tijdens het ordenen van mijn gedachten over de juistheid van deze beslissing liep ik tegen nogal wat vragen aan, waar ik tot op heden geen antwoord op heb gekregen. De belangrijkste vragen verwerkte ik in een nummer dat ik met de Osdorp Posse heb opgenomen (Vragen aan George Bush), dat ik dan ook graag voor onze militairen wil aanvragen.

Rest mij nog mijn landgenoten een behouden terugkeer te wensen. Ik hoop oprecht dat zij in Uruzgan vele scholen, huizen, ziekenhuizen en dergelijke weten op te bouwen en dat zij de verschrikkingen van de oorlog aldaar weten om te zetten in een gevoel van veiligheid, openheid, persoonlijke vrijheid en financiële onafhankelijkheid.

Met vriendelijke groet,

D.C. Lama

Links:
* Vragen aan George Bush.
* Toelichting op de vragen.
* Uruzgan.FM