woensdag 23 augustus 2006

Oud geld
'Wat je erft, is nooit van jezelf. Daar kun je ook nooit het morele gevoel van hebben dat het van jou is. (...) We hebben onze waarden verkeerd gesteld. De waarde van het geld is te hoog geworden en de andere waarden van het samenleven met andere wezens op deze planeet zijn weggeëbd. En daar probeer ik iets aan te doen.'
Paul Fentener van Vlissingen (1941-2006), gisteren uit archief in het NOS Journaal.

'Met het groeiende belang van (korte termijn)aandeelhouderswaarde en wat je de democratisering van het bedrijfsleven zou kunnen noemen, is een heel andere bedrijfscultuur ontstaan. In kringen van oud geld stond men niet graag te boek als een op geld beluste parvenu. Daar gold ook nog zoiets als de goede naam van de familie. Maar voor de nieuwe bestuurders, die veel minder geworteld zijn in de maatschappelijke verantwoordelijkheid die hun positie met zich meebrengt, verhoogt alleen inkomen hun status.'
Hoogleraar politicologie Meindert Fennema, deze maand in de Tribune.

Dus..