woensdag 2 augustus 2006

Osama bin Lama vs het Nederlandse leger
In de serie Autobiografische strips is na deel 20, 21, 22, 23 en 24... inderdaad... deel 25 verschenen.