zaterdag 5 augustus 2006

Nu aan het lezen
'De president probeerde net als zijn vader toen die in het Witte Huis zat, dagelijks een deel van zijn gedachten en observaties te noteren in een dagboek. Die avond (11 september 2001-DCL) schreef hij het volgende: 'Vandaag heeft het Pearl Harbor van de eenentwintigste eeuw plaatsgevonden.'
(...)
Rice had in het kader van de nationale veiligheid een Presidentieel Directief in gereedheid dat op 10 september naar de president zou gaan. De deur was opengezet en ze stonden klaar om actie te ondernemen. Het directief had het nummer 9 meegekregen, wat betekende dat er voor Al-Quida al acht andere zaken formeel waren beoordeeld, onderzocht, goedgekeurd en afgetekend en zo tot presidentieel beleid waren verheven. (...) 'Ik weet dat er een plan in de maak was... Ik weet niet hoe ver ze daarmee waren,' herinnerde Bush zich. Dat er op 10 september een plan op zijn bureautafel zou liggen, was misschien gewoon omdat dat 'een handige datum' was, zei hij.
(...)
Vervolgens kwam Tenet aan het woord. De CIA-directeur had een aktetas meegenomen die vol zat met uiterst geheime documenten en plannen, het resultaat van ruim vier jaar werk aan Bin Laden, Al-Qaida en wereldwijd terrorisme. Hij deelde een informatiepakket uit met de pakkende titel 'Going to War'. (...) De kern van zijn plan werd gevormd door de aanbeveling dat de president de CIA, in Tenets woorden, 'uitzonderlijke bevoegdheden' zou geven om Al-Quida in Afghanistan en de rest van de wereld te vernietigen. Hij wilde een ruim opgestelde instructie die de CIA de mogelijkheid bood geheime operaties uit te voeren zonder dat voor ieder specifieke actie formeel goedkeuring gevraagd zou moeten worden. (...) Tenet had een concept voor een presidentiƫle instructie voor de inlichtingendienst bij zich, een zogenoemde 'bevinding', waarmee de CIA de volmacht zou krijgen om het volledige arsenaal aan geheime instrumenten in te zetten, inclusief dodelijk geweld. (...) De CIA-directeur richtte zich daarna opnieuw op een uiterst geheim document, de 'Worldwide Attack Matrix', waarin geheime operaties in tachtig landen beschreven stonden die al in het stadium van uitvoering verkeerden of die hij nu wilde aanbevelen. (...) Met alle verzoeken van Tenet om de rol van de CIA te vergroten, stemde hij (Bush -DCL) in.
(...)
In het tweede document, tweeƫneenhalve pagina lang, stonden de opdrachten aan het oorlogskabinet en de verschillende diensten die Bush eerder die ochtend had uitgevaardigd. (...) Er stond UITERST GEHEIM/PEARL boven. Het codewoord PEARL was willekeurig gekozen als naam van het speciale toegangscompartiment voor de eerste fasen van de oorlog, en slechts een beperkt aantal mensen mocht de documenten inzien.'
Uit: Bush in oorlog - Bob Woordward (ISBN 90-5018-597-5, de eerste 100 dagen van WWIII op basis van interviews met en in de woorden van de Amerikaanse hoofdrolspelers, waaronder kabinetsleden en leden van de CIA* (slechts 7,50 bij de Slegte).
* criminals in action