zaterdag 5 augustus 2006

Iets doen
'We eisen van de Nederlandse regering een krachtige oproep voor een onmiddellijk, onvoorwaardelijk staakt-het-vuren en een einde aan de bezettingspolitiek van Israël en de VS. Binnen de internationale gemeenschap moet Nederland zich nu daadwerkelijk inzetten voor een vredesregeling gebaseerd op het internationaal recht. Bovendien zijn er concrete maatregelen nodig die Israël onder druk zetten. Daarom pleiten we in ieder geval voor de onmiddellijke terugroeping van de Nederlandse ambassadeur uit Israël en een verbod op wapenleveranties aan Israël via Nederland.

Stop de oorlog! Stop de steun aan Israël en de VS!'
Uit: Oproep demonstatie zaterdag 13.00 uur op de Dam