woensdag 19 juli 2006

Goh... oorlog.
'Het verdrag dat een einde maakte aan dat conflict (de Libanese burgeroorlog - DCL), het akkoord van Taif, bevroor de situatie op een precaire manier. De christenen, die vroeger de meeste macht hadden, mochten een uitgehold presidentschap houden; de soennieten, onder wie veel rijke handelsfamilies, hielden een sterker premierschap over; en de shi'ieten, de grootste groep in het land en traditioneel de armste, behielden een vrij machteloze parlementsvoorzitter en bleven ondervertegenwoordigd op alle niveaus. De wapens van Hezbollah zijn grotendeels een compensatie voor die ondervertegenwoordiging, een compensatie die de beweging prima uitkomt.'
De Volkskrant, 18 juli 2006