maandag 5 juni 2006

Politieke dwaasheid
De journalistieke veteraan Seymour Hersh onthulde in The New Yorker de plannen die in Amerikaanse regeringskringen circuleerden: een reeks bombardementen waardoor wellicht een gunstige regimewisseling in Iran teweeggebracht kon worden. Ook werd daarbij serieus gepraat over de inzet van tactische kernwapens. Mochten de Amerikanen niet tot actie overgaan, dan was de kans groot dat Israƫl eigenmachtig zou optreden. De meeste strategische analisten meenden dat zo'n, al of niet beperkte, bommenoorlog in deze instabiele wereldsituatie ongekende krachten zou kunnen losmaken -nog los van de geringe militaire effecten. Niets verstevigt bovendien de positie van een moslimextremistische regering meer dan openlijke oorlogstaal van een Amerikaanse regering. "Een aanval op Iran zou een daad van politieke dwaasheid zijn", waarschuwde de voormalige Amerikaanse adviseur voor Nationale Veiligheid, Zbigniew Brzezinkski, enkele weken geleden in de International Herald Tribune. "Amerika zal doelwit worden van almaar toenemende vijandschap, het tijdperk van Amerikaanse machtsoverwicht kan tot een voortijdig einde komen." Zal die aanval dus niet plaatsvinden? Dat is, ook na de hoopgevende ontwikkelingen van de afgelopen dagen, nog de vraag.
Max Kohnstamm en Geert Mak citeren in het NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag.

If there is another terrorist attack in the United States, you can bet your bottom dollar that there will be also immediate charges that Iran was responsible in order to generate public hysteria in favor of military action.
Zbigniew Brzezinkski (ook auteur van The Grand Chessboard) in hetzelfde stuk in de International Herald Tribune.

De keuze moeten we nu maken: of we geven verder toe aan de verleidingen van het wij-zij-denken, en we gaan door met het etiketteren van onze tegenstanders als 'de as van het kwaad', 'schurkenstaten', 'terroristen', 'fundamentalisten' of anderzins. Of we stimuleren het wij-denken bij onszelf en anderen. (...) Dat is niet alleen meer een kwestie van menselijkheid of moraliteit, en al helemaal geen utopische dromerij. Het is, in de wereld van 2006, bovenal de internationale realiteit die ons hiertoe dwingt.
Kohnstamm en Mak in hetzelfde NRC-stuk: Een wereldramp dreigt.