zondag 21 mei 2006

Rita
'Maar wat moet je nou als de overheid rechtelijke uitspraken niet nakomt? Dat betekent dat de overheid naast het recht gaat fietsen en dat is gewoon gevaarlijk. (...) Het besef dat je het niet kunt maken om rechtelijke uitspraken niet na te komen, dat is niet aanwezig.'
Alex Brennikmeijer, Nationale Ombudsman, afgelopen donderdag in de Rita Verdonk-aflevering van Zembla (linkse kerk)

'Dat een boete betalen voor het niet-inburgeren voordeliger is dan de cursus betalen voor het wel-inburgeren, ja, dat is echt dom.'
Hans Spekman, ex-wethouder te Utrecht in hetzelfde programma.