maandag 22 mei 2006

Persbericht: 10 jaar Legalize! - Terug bij af!
'Ik ben ervan overtuigd dat de toekomstige historicus die ons tijdperk gaat beschrijven zich, wat onze moeizame relatie met cannabis betreft, zal verbazen over de geldverslindende koppigheid waarmee justitie met een onuitvoerbare opdracht blijft rondtobben.'
(J. Wortel, voormalig advocaat-generaal openbaar ministerie Hoge Raad)

AMSTERDAM - De tiende Legalize! demonstratie tegen de war on drugs wordt dit jaar op zaterdag 10 juni gehouden en heeft als thema ‘10 jaar Legalize! Terug bij af!’ De organisatie benadrukt op die manier de toegenomen repressie. Anno 2006 heeft Nederland nog steeds geen realistisch en verstandig drugsbeleid.

Het thema ‘Terug bij af!’ heeft ook betrekking op de verslechterde samenwerking met de gemeente Amsterdam. De tiende Legalize! demonstratie wordt niet gevierd met een groots festival. De voorwaarden die door de gemeente Amsterdam worden gesteld, zijn volgens Legalize! buitenproportioneel. Naast buitengewone veiligheidseisen en geluidsbeperkingen eist de gemeente dat er behalve alcohol geen drugs op het terrein aanwezig zijn. Dit laatste acht de organisatie onrealistisch en onwenselijk. Legalize! ziet liever een dansende meute met jointje, dan een groep ladderzatte raddraaiers. De demonstratie zal wel als vanouds worden opgevrolijkt met de bekende soundsystems en afsluitend is er een slotmanifestatie met muziek en sprekers.

Het thema van dit jaar maakt duidelijk dat Legalize! na 10 jaar haar bestaansrecht niet verloren heeft. Integendeel, gezien de landelijke ontwikkelingen. Vele coffeeshops zijn gesloten, waardoor de verkoop van cannabis niet meer gecontroleerd kan worden en weer in de illegaliteit plaatsvindt. Volgens Legalize! is een zinvol drugsbeleid onmogelijk zolang drugs illegaal zijn. De productie en verkoop van drugs overlaten aan criminelen is gevaarlijk. Zinvol drugsbeleid begint bij een realistische erkenning van de rol van drugs in de samenleving.

Tijdens de Eurotop in 1997 organiseerde Legalize! haar eerste demonstratie. Met deze street rave protesteerde Legalize! tegen de wereldwijde war on drugs. Vele voorstanders van een nieuw en beter drugsbeleid kwamen op vrolijke wijze demonstreren in Amsterdam. Een jaarlijkse traditie was geboren. Om politiek en publiek ervan bewust te maken dat een verstandig drugsbeleid keihard nodig is, organiseert Legalize! behalve de jaarlijkse demonstratie ondermeer ook debatten en publiceert zij het War on Drugs journaal, in tijdschriften en als digitale nieuwsbrief.

De Legalize! demonstratie begint zaterdag 10 juni om 13.00 uur op de Dam en eindigt op Sloterdijk. Vrijwilligers en soundsystems die nog mee willen werken aan de demonstratie kunnen zich aanmelden via www.legalize.net.