zondag 7 mei 2006

Hoge Raad
We zitten midden in een repressieve golf zoals we die ook gekend hebben in de jaren dertig van de vorige eeuw. Men wil meer straffen, langere straffen, hardere straffen. Onze gevangenispopulatie is nog nooit zo groot geweest. In zulke tijden is een goede bewaking van een zorgvuldig proces moeilijk. Daarom moeten wij rechters, de Hoge Raad incluis, juist extra voorzichtig zijn. Een war on crime, daar kom je nooit ergens mee.
Mr. Geert Corstens, raadsheer van de Hoge Raad sedert 1995

Je moet, ook met een glas teveel op, vrijuit je mening kunnen geven, zelfs aan een lawaaiige bar, zonder dat een agent-provocateur je in de kraag grijpt. De georganiseerde voorbereiding van een delict is al strafbaar. Daar komt nu het denken over een delict nog bij. Die stap zou er wel eens een te ver kunnen zijn.
Mr. Bon de Savornin Lohman, raadsheer van de Hoge Raad sedert 2000

Als de feitenrechter geen inzicht krijgt in het AIVD-materiaal dat hij wel voor een veroordeling mag gebruiken, dan krijgen wij het ook niet als zo'n zaak bij de Hoge Raad komt. Wij zien en horen niet meer dan de feitenrechter. Tja. Dan zitten we, vind ik, toch een beetje in het hoofdstuk bedenkelijk tussen aanhalingstekens.
Mr. Freek Koster, vice-president en sedert 1991 raadsheer van de Hoge Raad.

Uit: Het hoogste woord, een stuk van Gerard van Westerloo voor M, het magazine bij NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag.