maandag 15 mei 2006

Alleen
'Onze inlichtingendiensten richten zich alleen op Al Qaeda en zijn medestanders.'
George W. Bush over de door de NSA verzamelde gegevens van 'tientallen miljoenen' telefonerende Amerikaanse burgers.