donderdag 13 april 2006

Support our troops: houd ze hier!
'Ik hoorde minister Kamp op televisie zeggen dat de best getrainde militairen van het land naar Uruzgan gaan. Maar dat zijn wíj toch? dacht ik. Dat moet een grapje zijn. Mijn peloton bestaat voor het grootste gedeelte uit jongens van een jaar of negentien, die net van de basisopleiding soldaat komen en nauwelijks weten hoe ze hun mitrailleur moeten vasthouden. Op een enkeling na is niemand ooit op uitzending geweest. Bij de vorige missie hadden we een goed getrainde club, maar heel veel jongens hielden het daarna voor gezien. Defensie had veel moeite om ons peleton gevuld te krijgen.'
De 20-jarige militair die weigert mee te gaan naar Uruzgan, deze week in Vrij Nederland. Zie ook deze column en deze Zembla-uitzending.

De test, die ieder peloton moet afleggen voordat het op uitzending gaat, hebben we echt met de hakken over de sloot gehaald.
Dezelfde militair in hetzelfde stuk. Herinnert u zich deze nog, nog, nog....