donderdag 13 april 2006

Dàh-wis'knie (maar dat verbaast me nou niets)
'Mijn oude kennis Bill Arkin onthulde in zijn weblog voor de Washington Post vorig jaar hoe het ministerie van Homeland Security met Red Cells werkt om oplossingen te verzinnen die gestudeerde mensen over het hoofd zien. De Red Cells worden bemand door 'burgerconsultants', die méér dan leek zijn maar vooral niet-deskundig op het gebied van terrorisme, mensen die originaliteit leveren: een detectiveromanschrijver, een kunstenares, een tv-technicus, een sleepbootkapitein, een Hollywood-kenner: mensen die soms op gouden ideeën komen. Met een budget van bijna 20 miljoen dollar per jaar mogen ze brainstormen en waarschuwen voor grote en kleine elf septembers.'
Uit: column van Ko Colijn in Vrij Nederland, 15 april 2006. Zie ook hier