zaterdag 25 maart 2006

Samenzwering
'Maar al gaat de filosofische rechtvaardiging van een vorm van expansionisme die is uitgelopen op het eerste echte wereldrijk dan anderhalve eeuw terug, op de Manifest Destiny, de middelen om dat resultaat ook werkelijk tot stand te brengen worden geleverd door de moderne onderneming -een fenomeen dat zijn succes voor een groot deel dankt aan zijn informele bondgenootschap met de overheid en de grote banken. Dat bondgenootschap is gedurig sterk geworden in de decennia sinds de jaren vijftig, toen president Eisenhower voor het eerst waarschuwde voor het militair-industrieel complex. De corporatoracy die dit mogelijk heeft gemaakt, is geen samenzwering in de klassieke zin van het woord. Zij bestaat niet uit een groepje mensen dat regelmatig in het geheim bijeenkomt om staatsgrepen te beramen of toekomstplannen te formuleren. Het is meer iets als het verbond tussen de plantagehouders in het Amerikaanse Zuiden van voor de Burgeroorlog. Net als die zuidelijke aristocraten, die wisten wat zij te doen hadden om hun wijze van leven en zakendoen te beschermen, en die het daarover eens waren zonder erover te hoeven vergaderen, hebben de leden van de huidige corporatocracy financiƫle, politieke en maatschappelijke belangen gemeen die hun optreden dicteren.'
Uit: 'Het nieuwe economische wereldrijk gebruikt slaven om de eigen leiders te verrijken' van John Perkins. 'Als consultant adviseerde hij landen zich diep in de schulden te steken voor ontwikkelingsprojecten (uitgevoerd door bedrijven als Haliburton en Bechtel), met als doel die landen via schulden afhankelijk te maken van Amerikaans kapitaal.' (NRC Handelsblad, 25 maart 2006)