maandag 6 maart 2006

En wij weten nog steeds niet in welke Syrische gevangenis Abu Khaled zou zitten…
"Amnesty International constateert dat twee maanden na de bespreking van het rapport Havermans in de Tweede Kamer wederom maatschappelijke beroering is ontstaan rond uitzettingen vanwege samenwerking met autoriteiten van een land van herkomst, ditmaal naar Syrië.

Uit de beantwoording van Kamervragen heeft Amnesty International begrepen dat er sprake is van een delegatie vanuit Syrië, bestaande uit twee immigratiedeskundigen van het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze personen interviewen zonder dat er een letterlijk proces-verbaal van wordt gemaakt. Aanvankelijk vonden deze gesprekken plaats in aanwezigheid van IND personeel. Na twaalf presentaties werd de aanwezigheid van de IND’ers door de Syrische delegatie niet langer van belang geacht. Uit de beantwoording: De delegatie heeft daarna te kennen gegeven geen belang te hechten aan de aanwezigheid van de IND bij de presentaties, behoudens de introductie van de delegatie aan de vreemdeling. Het wordt aan advocaten niet toegestaan aanwezig te zijn bij de gesprekken. Uit de beantwoording komt naar voren dat de IND een rapport van de presentatie opstelt door na afloop bij de Syrische delegatie te vragen wat er is besproken. De betrokken vreemdeling is daarbij aanwezig. De minister benadrukt de exclusieve bevoegdheid van Syrië met betrekking tot de afgifte van de laissez passer: Hierbij is van belang dat het inrichten van de feitelijke presentatie een zaak is van de betreffende autoriteiten. De handelwijze ten aanzien van aanvragen voor afgifte van laissez passers en de daarbijbehorende presentaties is exclusief voorbehouden aan die autoriteiten."
Uit: brief van Amnesty International aan minister Verdonk, dd 27/1/06
Zou "Theo's vriendin" Rita Verdonk nu misschien als tegenprestatie mogen weten waar de heer Khaled zit opgesloten en er voor kunnen zorgen dat die gast eens ondervraagd kan worden?