donderdag 9 maart 2006

De overheid als psycholoog
Remkes overhandigde op het symposium een Handreiking terrorismebestrijding op lokaal niveau aan burgemeester Pop van Haarlem, die tevens voorzitter is van de commissie-veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De handreiking is opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTB). De handreiking, bedoeld voor organisaties die zich bezighouden met terreurbestrijding, omvat een checklist om individuele radicaliseringsprocessen in een vroeg stadium te kunnen herkennen. Daarbij gaat het onder meer om veranderingen in uitingen of gedrag die er op kunnen duiden dat iemand radicaliseert.
Uit: Web zorgt voor groei radicalisme, NRC Handelsblad van vandaag.