maandag 27 februari 2006

The Grand Chessboard continues...
Onlangs presenteerde het Pentagon zelfs een nieuw strategisch concept voor die oorlog: de Lange Oorlog. Het idee is dat het Westen in een soort opvolger van de Koude Oorlog is beland, zei brigade-generaal Mark Kimmitt deze week tegen een groep buitenlandse journalisten in Washington. Alleen met een decennialange inspanning tegen Al-Qaeda en aanverwante radicaal islamitische netwerken kan volgens hem vermeden worden dat zich nieuwe vrijplaatsen van terrorisme vormen. 'Bin Ladenisme is het nieuwste isme van deze eeuw'. (...) Volgens het Pentagon moet het Westen zich voorbereiden op incidentele militaire acties in zo'n 25 landen om terreugroepen de pas af te snijden. (...) 'Wij moeten een soortgelijk netwerk ontwikkelen als de terroristen,' aldus Kimmitt. Lokale hulp is noodzakelijk, en aan het netwerk zullen ook niet-militairen -financieel deskundigen, diplomaten, spionnen- deel moeten nemen.
Uit: 'Mensen weten niet wat oorlog met je doet', een stuk van Tom-Jan Meeus in het NRC Handelsblad van afgelopen weekend.