woensdag 25 januari 2006

Nederland oh Nederland (4)
Nederland, als beschaafd land waarvoor de mensenrechten gelukkig zeer belangrijk zijn, gaat daar (Afghanistan - DCL) nu naar toe. We slaan een pleefiguur als de gevangen straks slecht behandeld worden, gemarteld worden, gefolterd worden. (...) Daar is nu nog te weinig aandacht aan besteed.
Otto Vos, voorzitter Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. (en ex-kamerlid voor de VVD)

Ik ben van mening dat die waarborgen er wel zijn (...) Maar het is wel een gebied dat niet lijkt op Oost Groningen en niet op de Kalverstraat op zondagmiddag.
VVD-kamerlid Hans van Baalen, gisteravond in Nova

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, danwel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.
Artikel 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens