donderdag 1 september 2005

Er worden mensen wakker...
Het Commissariaat voor de Media wil AT5 een boete opleggen vanwege sluikreclame. De onafhankelijkheid van de stadzender, gesubsidieerd door de gemeente, wordt betwijfeld omdat AT5 ook programma's uitzendt die de gemeente betaalt, zoals Amsterdam.nl en Noord-Zuidlijn in beeld. (Stadsblad, 31 augustus)

Zie ook het Nachtegal dd 4 februari 2004: Stadspropaganda.