maandag 6 juni 2005

Haal cannabis nog dit jaar uit het strafrecht!
(tekst Legalize!-pamflet, uitgedeeld tijdens de streetrave van 4 juni)

De cannabisplant wordt gebruikt voor industriële, medicinale, recreatieve en spirituele doeleinden.

Hennep is één van de oudst door de mens veredelde gewassen. Hennepteelt komt dan ook al duizenden jaren voor in Nederland. Op milieuvriendelijke wijze kan de plant gebruikt worden voor producten van papier tot brandstof. Door overdreven regelzucht wordt de Nederlandse hennepindustrie momenteel in de verdrukking gebracht.

Marihuana is een uitstekend medicijn voor tal van ziekten. Toch lijkt de regering er alles aan te doen om experimenten met medicinale marihuana om zeep te helpen. Het verbod op cannabis werkt in het nadeel van talloze patiënten.

Cannabis wordt door jongeren en volwassenen ook gebruikt omdat zij dat gewoon prettig vinden. De gezondheidsschade van cannabisgebruik is in vergelijking met andere genotsmiddelen als alcohol verwaarloosbaar. Het verbod op cannabis is schadelijk voor de volksgezondheid.

Cannabis wordt al eeuwen gebruikt als spiritueel middel. Zowel rasta’s als New Age-aanhangers gebruiken de plant om in contact te treden met het hogere. Het verbod op cannabis is een schending van het recht op religie.

Drugs horen niet thuis in het strafrecht. Het verbod ondermijnt een gezond drugsbeleid, maar heeft ook grote nadelen voor het functioneren van de rechtstaat. Stichting Legalize! wil een drugsbeleid op basis van voorlichting in plaats van een drugsbeleid op basis van prohibitie.

Initiatieven voor een echt legaal cannabisbeleid moeten nu worden doorgezet. Het drugsverbod is een heilloze weg!

www.legalize.net
Steun Legalize! en maak minimaal 12 euro over naar Giro 8366197 t.a.v. Stichting Legalize! te Amsterdam