donderdag 17 februari 2005

PERSBERICHT: Protestnummer tegen uitlevering drugsverdachten aan de Verenigde Staten.

D.C. Lama heeft met de Eindhovense rappers MC Che en Macro een protestnummer opgenomen tegen de uitlevering van Nederlandse drugsverdachten aan de Verenigde Staten. In het nummer wordt aan de hand van een fictief verhaal uitgelegd hoe de Amerikaanse drugswetgeving in elkaar steekt en hoe onschuldige Nederlanders door de onvoorwaardelijke medewerking van het kabinet te maken kunnen krijgen met de onrechtvaardige mechanismen van deze war on drugs.

Cannabisativa America is het verhaal over een Amerikaan, wiens dochter op school is aangemoedigd het cannabisgebruik van haar ouders aan te geven. Hij start een plea-bargainingproces en wordt tijdens dat proces van allerlei andere zaken beschuldigd. Om onder de hoge minimumstraffen uit te kunnen komen, besluit hij een Nederlander aan te geven, die hij tijdens zijn vakantie heeft ontmoet.

Cannabisativa America (5:39 min; 5,18 Mb)
(tekst: D.C. Lama, MC Che, Macro / muziek: Rascar Capac voor OnopVallend Vet Producties)


Ook te beluisteren via Indymedia.nl

Met - als:
D.C. Lama - verteller
MC Che - Amerikaanse drugsverdachte
Fuji - De Cock met C.o.c.k.
Macro - Nederlandse drugsverdachte
Eric Sterling - Eric Sterling (ex-voorzitter van het juridisch comité van het Amerikaanse huis van Afgevaardigde)

Het nummer is bedoeld om opnieuw aandacht te vestigen op de uitleveringen van Nederlandse drugsverdachten aan de Verenigde Staten, die bij de inwerkstelling tot veel verbazing bij en afkeuring door juristen leidden. De beschuldigingen op basis waarvan iemand wordt uitgeleverd zijn zelden hard; er wordt gewerkt met omgekeerde bewijslast; de procesgang maakt het bekennen van onterechte aanklachten aantrekkelijk en de omstandigheden in Amerikaanse gevangenissen zijn veelal barbaars.

Het kabinet zou onmiddellijk moeten stoppen met deze uitleveringen en is daartoe ook bij machte. De makers roepen politici, media, kunstenaars, webloggers en burgers op meer aandacht op dit onderwerp te vestigen.

Over de makers:
D.C. Lama (www.dclama.nl) is schrijver en cartoonist en als bestuurslid verbonden aan Stichting Legalize!
MC Che (www.mcche.tk), Macro en Fuji zijn rappers.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden via onderstaande links. Voor vragen over deze track of dit onderwerp, kunt u contact opnemen met dclama@hotmail.com (D.C. Lama)

Links
* Commentaar door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten op het uitleveringsverdrag. (PDF-bestand)
* Artikel over plea bargain uit The New York Times Magazine, 29 september 2002.
* Feiten over de Amerikaanse war on drugs: www.drugwarfacts.org
* Judges Against the Drug War (Rechters uit alle staten spreken zich uit tegen de war on drugs): www.judgesagainstthedrugwar.org
* Families Against Mandatory Minimums (site tegen de minimumstraffen): www.famm.org
* Human Rights and the Drug War: www.hr95.org
* Stop the drugwar: www.stopthedrugwar.org
* European Coalition for Just and Effective Drug Policies: www.encod.org
* Stichting Drugsbeleid: www.drugsbeleid.nl
* Stichting Legalize!: http://www.legalize.net

Artikelen en interviews (enkele) uitgeleverde Nederlanders:
* Artikel in Spits over Franklin Zwiers 17/9/2004 (vergelijk zijn verhaal eens met het "vliegveldvoorbeeld" uit de Tegenlichtdocumentaires - zie hieronder.)
* Radio-interview Zwolse dj Raymond K.
* Interview Paul Dietz (Zembla-uitzending, zie hieronder.)
* Verhaal Kenneth Muskiet (deze muzikant werd uiteindelijk niet uitgeleverd, omdat hij volgens een Justitierapport ‘zwakbegaafd’ was en ‘een persoonlijkheidsstoornis en een gebrekkige taalkennis’ had.)

Eerdere columns van D.C. Lama over dit onderwerp:
* Geïmporteerde Kafka (3FM, 13 augustus 2004)
* Nieuwe markt: DEA in Nederland (3FM, 17 juli 2003)
* Paul Dietz (3FM, 3 juli 2003)

Documentaires online:
* Zembla-documentaire over de uitleveringen en in Nederland actief zijnde DEA-agenten.
* Tegenlicht-documentaire over de War on Drugs deel 1: de Winnaars
* Tegenlicht-documentaire over de War on Drugs deel 2: de Verliezers

De sample van Eric Sterling is afkomstig uit het tweede deel van de Tegenlicht War on drugs-documentaires, die als dankbare bron voor dit nummer hebben gediend. Beide documentaires worden u van harte aanbevolen.