zaterdag 22 januari 2005

Vleesconsumptie en het Amazounewoud
Het Nachtegal van D.C. Lama, dd 22 januari 2005. Voorgelezen in het nachtprogramma van Giel Beelen op 3FM, dd 22 januari 2005. Terug te luisteren via deze link.

‘Een belangrijke boodschap voor ieder die nog op aarde leeft en nog niet naar de maan is verhuisd,’ zo begint het e-mailtje dat ik onlangs voor de vijfde of zesde keer kreeg opgestuurd: ‘Het Braziliaanse Congres stemt dezer dagen over een project dat het Amazonewoud tot ongeveer de helft wil reduceren!’ Volgens mij had ik dit mailtje al minstens een jaar geleden voor het eerst ontvangen, maar misschien zijn die Braziliaanse congresleden wel heel erg relaxed en denken ze bij ieder besluit: ‘Ach, dat doen we wel één dezer dagen een keertje.’

Het mailtje roept op een petitie te ondertekenen, die na iedere 400 ondertekenaars moet worden opgestuurd naar iemand in Rio de Janeiro, waarmee je dus kan aangeven dat je het belachelijk vindt hoe die Brazilianen met het milieu om gaan. 282 Nederlanders en Belgen hadden dit keer de petitie al ondertekend. Ook bij andere mails stonden dergelijke aantallen namen. Zouden al die mensen ook vegetariër zijn? Of zouden zij gewoon iets ondertekenen omdat zij het Amazonewoud wel leuk, lief en aardig vinden, maar zich totaal niet interesseren in de oorzaken van die milieuvernietiging?

De belangrijkste reden voor de vernietiging van het Amazonewoud is namelijk de toegenomen productie van soja. Op dit moment produceert Brazilië ongeveer 50 miljoen ton soja, maar men wil graag toe naar zo’n 100 miljoen hectare (da’s ongeveer 30 keer Nederland). Brazilië heeft namelijk een staatsschuld die zo’n 30% van het Bruto Binnenlands Product bedraagt (voornamelijk door schulden die zij in het verleden hebben gemaakt) en moet daarom van het Internationaal Monetair Fonds haar schulden zien af te lossen. Met de productie van cacao alleen bijvoorbeeld lukt dat niet. 1 kilo cacao levert Brazilië ongeveer 1 dollar op, terwijl wij in Nederland van die kilo cacao chocolade voor zo’n 30 dollar per kilo kunnen maken. Dat kunnen Brazilianen echter niet exporteren, omdat ze dan te maken krijgen met de hoge invoerrechten van de rijke Westerse landen.

Voor soja gelden die invoerrechten echter niet of nauwelijks. En dus is Brazilië onder druk van het IMF bezig steeds meer soja te produceren, zodat zij kunnen exporteren, vreemde valuta binnen krijgen en hun schulden kunnen aflossen. Nederland is na China de grootste importeur van soja ter wereld, vooral omdat wij hier veel varkens hebben en 90 procent van de soja-oogst bestemd is voor de veeteelt. Om één kilo varken te fokken, heb je namelijk zo’n 10 kilo soja nodig. Niet echt een efficiënte wijze om voedsel te produceren. Vleesconsumptie is zelfs één van de belangrijkste redenen dat de spreekwoordelijke voetafdruk van de Westerling zoveel groter is dan de ruimte die bewoners van andere delen van deze planeet voor zichzelf opeisen. Zoals de Brazilianen. Wij eten namelijk 86,1 kilo vlees per persoon per jaar, dus volgens mij is daar dan zo’n 861 kilo soja voor nodig en er is vast iemand die kan uitrekenen hoeveel hectare van het Amazonewoud daar eigenlijk voor nodig is. Terwijl die Brazilianen zelf amper soja vreten.

Ik zou dan ook graag die vleesetende ondertekenaars van dat mailtje willen repley’en dat zij misschien eerst nog wel even naar hun eigen consumptiepatroon moeten kijken, voordat zij e-mailtjes naar het Braziliaanse Congres sturen. Het Amazonewoud wordt namelijk gekapt voor ons.

Bronnen en extra info:
* Uitzending Nieuw Economisch Peil, het Groene Goud.
* Uw voetafdruk na een stukje vlees.
* Varkens en andere diertjes kijken.

Het mailtje 'het Amazonewoud sterft':
Een belangrijke boodschap voor ieder die nog op aarde leeft en nog niet naar de maan is verhuisd. Het Braziliaanse Congres (parlement) stemt dezer dagen over een project dat het Amazonewoud tot ongeveer de helft wil reduceren ! Neem hier heel even de tijd voor om je naam onderaan de lijst te plaatsen en de petitie verder te sturen.
De sector die ontbost zou worden is ongeveer even groot als vier maal de oppervlakte van Portugal en zou voornamelijk voor landbouw en veeteelt gebruikt worden. Het hout zou door grote MNO’s op de internationale markt verkocht worden.
De bodem van het Amazonewoud sterft echter zonder de aanwezigheid van het bos. Het gaat om een zure bodem, en de regio is zeer aan overstromingen onderhevig. Vandaag de dag ligt 160.000 vierkante km ontboste gebied er nutteloos bij: woestijnvorming treedt op. Ontbossing en houtontginning op dergelijke schaal! produceren enorme hoeveel heden koolstof die nu nog in het hout besloten liggen.Klimaatsverandering en broeikaseffect zijn er gevolgen van. Laat dit niet gebeuren!

stap 1: Kopieer deze tekst in een nieuwe mail
stap 2: Zet je naam eronder
stap 3: Stuur verder naar iedereen die je kent (het kost maar een minuutje tijd)
AUB niet eenvoudig op je reply-toets drukken, dit om geen ellen lange>>>>te krijgen.
Ben je nummer 400 op de lijst stuur dan een kopie naar:
Fsavilo@openlink.com.br

Fernanda de Souza Saviolo - Rio de Janeiro – Brasil