zaterdag 11 september 2004

Conservatief oogstfeestje
Het Nachtegal van D.C. Lama, dd 11 september 2004. Iedere nacht van vrijdag op zaterdag in het programma van Giel Beelen op 3FM (rond half 3).

Volgens veel mensen is de legalisatie van drugs ‘een typisch onderwerp van links’, maar het lijkt mij nou juist ook een liberale gedachte dat mensen zelf heer en meester zijn over hun eigen lichaam, zolang ze anderen daarbij geen schade berokkenen. Een groepering als de JOVD pleit dan ook al jaren voor de legalisering van drugs.

Zelfs in de conservatieve hoek gaan steeds meer geluiden op om een einde te maken aan die verschrikkelijk domme war on drugs. Je moet daarvoor wel in Amerika kijken, want daar beginnen de gevolgen van het repressieve drugsbeleid langzaam maar zeker ook door te dringen bij de blanke middle- en upperclasses. Er worden daar ieder jaar tenslotte zo’n 700.000 mensen gearresteerd voor cannabis en evenzoveel voor alle andere drugs bij elkaar, dus ondertussen kent iedereen wel iemand die is opgesloten.

In een omslagartikel van de National Review, zo’n beetje het lijfblad van de Amerikaanse New Conservatives, werd de omvang van het probleem onlangs nog even opgesomd. Voor zo’n 10 tot 15 miljard dollar per jaar, worden mensen opgesloten voor vergrijpen die niemand kwaad doen en zitten zelfs weeshuizen vol met kinderen, wiens ouders in de gevangenis zijn gestopt wegens lichte drugsdelicten. Toen al die slachtoffers nog gewoon een berichtje in de krant waren met het woord ‘drugscriminelen’ erin, keek niemand er naar om: maar nu het steeds duidelijker wordt dat het om gewone mensen gaat die ook wel eens de wonderen van moeder aarde wilden proeven, beginnen steeds meer mensen zich te roeren.

Toen de Republikeinen onlangs in New York hun conferentie hielden, stond er iedere dag een paginagrote advertentie in The New York Sun met uitspraken van prominente Republikeinse leden, die zich uitspraken tegen de war on drugs. De Republikeinen hebben onder aanvoering van voormalig cocaïnesnuiver George W. Bush weliswaar nog geen radicale koerswijziging ingezet, maar er is zelfs daar nu wat beweging.

Wij moeten het ondertussen doen met Jan-Peter Balkenende en Piet Hein Donner, die keer op keer adviezen van hulpverleners, wetenschappers, politie-agenten, rechters en gebruikers naast zich neerleggen en over het onderwerp niets dan domme dingen weten te melden. Om nog maar eens een inmiddels beroemde uitspraak van Donner te citeren: ‘Als roken dodelijk is, dan is cannabisgebruik dodelijker.’ Het gevolg van zijn onwetendheid is dat de mechanismen van de drugsoorlog hier sinds kort weer in volle hevigheid zijn losgebarsten en waardoor drugsproductie, -handel en -gebruik dreigen af te glijden naar een steeds hardere omgeving, waarin verstandig gebruik niet meer de norm is. En een toenemend repressief beleid, zo leren de geschiedenis en vergelijkingen met andere landen, leidt in ieder geval niet tot afname van gebruik, hoewel ik dat persoonlijk ook niet eens nodig acht.

De gevolgen voor de handel en productie van drugs lijkt voor sommige mensen misschien wat ver van hun bed en het zal wellicht nog wel enkele jaren duren voordat het grootste deel van de samenleving ziet wat de consequenties daarvan zijn, maar de ingezette koers is ook al merkbaar op kleinere schaal.

Zo werd op het dancefestival Lovefields (toch zeker een prettige omgeving om drugs te gebruiken) alle drugs, inclusief een enkel jointje, door de security in beslag genomen. Ook bij Pinkpop, waar het bier toch altijd rijkelijk vloeit, is het straks niet meer toegestaan om wat wiet het terrein mee op te nemen. Wij blowers zijn blijkbaar een heel vervelend volkje en zorgen tijdens festivals voor heel veel overlast of zoiets.

Ook in de gemeente Haarlemmermeer, waar ik geregeld met vrienden ga varen in de polder en waar wij dan onder het genot van een jointje van de natuur genieten, heeft men alarmfase ‘razzia’ aangekondigd. Wie daar een joint rookt, kan rekenen op een boete tot 2.250 euro of een gevangenisstraf tot drie maanden. Het is overigens de VVD die daar nu bezwaar tegen maakt.

Maar als zowel de VVD als D’66 in principe voor een liberaal (en derhalve legaal) drugsbeleid zijn, is er dan nog reden om tegen het drugsbeleid van dit kabinet te protesteren? Jazeker, want het gaat er niet om wat ze zeggen, maar om wat ze doen. En momenteel is dat: keihard optreden tegen alles wat met drugs te maken heeft alsof het daardoor verdwijnt, daar steeds hogere straffen voor verzinnen, met als absoluut dieptepunt: het uitleveren van Nederlandse staatsburgers aan de Verenigde Staten, waar men zich tegen omgekeerde bewijslast moet zien te verdedigen.

En of je nou links of rechts bent: Dergelijk beleid is onacceptabel. Daarom moet dit kabinet of haar beleid veranderen, of gewoon vertrekken. En daarom loop ik op 2 oktober met Stichting Legalize! mee tijdens de grote Keer ‘t Tij-demonstratie in Amsterdam, waar vele mensen lopen die om die reden of om andere redenen vinden dat dit kabinet moet stoppen.

Hoe zij ook demonstreren (met petjes, spandoeken, slogans of toespraken): wij komen gewoon weer gezellig met een soundsystem en draaien muziek omdat wij blij zijn dat we leven en weten. En op 2 oktober... dan is de eerste buitenwiet waarschijnlijk alweer klaar voor consumptie. Maken we er meteen een leuk oogstfeestje van!

Links:
Demo 2 oktober: Keer 't Tij
Legalize!: www.legalize.net

Columns over uitleveringen aan de VS:
14-8-2004: Geïmporteerde kafka
3-7-2003: Uitlevering Paul Dietz
17-7-2003: DEA in Nederland

Enkele andere recente columns van D.C. Lama over drugs:
20-6-2004: Lekker lang trippen (Justitie en XTC)
5-6-2004: Toespraakje begin Legalize!-demonstratie