maandag 30 augustus 2004

Geen tijd voor fouten
De Volkskrant heeft sinds enkele jaren een Ombudsman, die uitleg geeft over fouten die door de redactie worden gemaakt. Zijn tactiek: als u fouten meldt, gewoon niet reageren... tot het volgens eigen waarneming te lang geleden is om er nog op te reageren. Zie onderstaande correspondentie:

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: D.C. Lama [mailto:dclama@hotmail.com]
Verzonden: woensdag 21 januari 2004 23:06
Aan: brieven@volkskrant.nl
Onderwerp: Oudkerk

In de berichtgeving over het privéleven van Rob Oudkerk wordt -ook door hemzelf- ten onrechte gemeld dat het gebruik van cocaïne strafbaar is. Het gebruik van drugs is -in tegenstelling tot bijvoorbeeld handel daarin- geen strafbaar feit.

D.C. Lama

From: Forum@Volkskrant.nl
To: dclama@hotmail.com
Sent: Monday, February 16, 2004 2:51 PM
Subject: RE: Oudkerk

Geachte lezer,

We hebben uw schrijven vrijwel direct gereedgemaakt voor publicatie in de krant. Door een nijpend ruimtegebrek en een groot aanbod is het ons echter niet gelukt uw brief te plaatsen en bleef uw schrijven van dag tot dag in de map 'nog te plaatsen' liggen.

Tot op de dag van vandaag haalde uw brief de kolommen niet.
Wij vinden het nu te laat deze nog te plaatsen.

Wij betreuren deze gang van zaken. Misschien volgende keer beter.

Met vriendelijke groet,

Renée Braams
Redactie brieven/de Volkskrant

From: D.C. Lama
To: ombudsman@volkskrant.nl
Sent: Monday, February 16, 2004 4:05 PM
Subject: Fw: Oudkerk

Geachte Ombudsman,

Kunt u mij uitleggen waarom een fout (zie onderstaande correspondentie), die zo breeduit in uw krant is vermeld, niet gecorrigeerd wordt wanneer de krant daar op wordt gewezen?

Met vriendelijke groet,

DC Lama

----- Original Message -----
From: D.C. Lama
To: ombudsman@volkskrant.nl
Sent: Thursday, April 08, 2004 11:25 PM
Subject: Fw: Oudkerk

Tot op heden heb ik nog steeds geen antwoord op mijn vraag gekregen. (zie onderstaande correspondentie) Ik verzoek u toch vriendelijk mij alsnog van uw motivering op de hoogte te brengen. Uw krant heeft meerdere malen geschreven dat Rob Oudkerk een strafbaar feit heeft begaan omdat hij cocaïne zou hebben gebruikt. Nogmaals: dit is --in tegenstelling tot bijvoorbeeld handel daarin- geen strafbaar feit. Uw krant heeft dit nooit gecorrigeerd.
DCL

Van: D.C. Lama [mailto:dclama@hotmail.com]
Verzonden: zaterdag 28 augustus 2004 23:34
Aan: ombudsman@volkskrant.nl
Onderwerp: Fw: Oudkerk

Geachte ombudsman,

Nog steeds (het duurt wel erg lang.. ik heb u reeds 2 keer eerder geschreven) heb ik geen antwoord gekregen op mijn vraag. (zie de eerdere mailjtes hieronder). Gezien de geringe kennis die uw krant telkens weer op het gebied van drugs tentoon weet te spreiden en de ernstige gevolgen die dit (dit keer voor Rob Oudkerk) heeft, verzoek ik u nogmaals om antwoord.

Ter informatie heb ik enige informatie van de site van het Ministerie van Justitie toegevoegd: (bron)

Waarom is gebruik van drugs niet strafbaar?
Het Nederlandse beleid is gericht op het voorkomen van drugsgebruik en het beperken van individuele en algemene risico's die drugs teweegbrengen. In dit kader wordt aan drugsverslaafden hulp geboden bij het ontwennen van het gebruik en het verbeteren van hun fysieke, geestelijke en sociale situatie. Doordat drugsgebruikers geen strafvervolging en geen (stigmatiserend) strafblad hoeven te vrezen uitsluitend wegens het gebruik, ligt de drempel naar de hulpverlening laag.

In de internationale verdragen wordt drugsgebruik niet als strafbare daad genoemd. In andere landen van de Europese Unie (EU), zoals onder andere in Duitsland, Italië en Denemarken, maar ook in Canada en Zwitserland, is drugsgebruik evenmin strafbaar. Drugsgebruik is in Nederland overigens geen algemeen geaccepteerd verschijnsel. Het wordt ontmoedigd onder andere door voorlichting in het onderwijs en gerichte campagnes over de risico's van verslavende middelen (inclusief alcohol en nicotine).


Vriendelijke groet,

DC Lama

From: Ombudsman@Volkskrant.nl
To: dclama@hotmail.com
Sent: Monday, August 30, 2004 10:50 AM
Subject: RE: Oudkerk

Geachte lezer,

we hebben kennis genomen van uw standpunt.
maar we kunnen nu, maanden na dato niet nog eens terugkomen op deze zaak.

Met vriendelijke groet
Thom Meens
Ombudsman de Volkskrant
tel: +31205622615