dinsdag 24 augustus 2004

Column De Legalees
Het Legalize! War on Drugsjournaal (onder redactie van Job Joris Arnold, Derrick Bergman en D.C. Lama) verschijnt iedere maand in EssensiE en iedere twee maanden in Highlife. Naast berichten over de war on drugs in binnen- en buitenland, de quote van de maand en een cartoon van een wisselende kunstenaar, is er iedere maand een column van De Legalees in te lezen. Deze maand over Kenneth Muskiet.

De zaak Kenneth M.
Hartje zomer, op 30 juli, kwam er voor de verandering eens goed nieuws uit Den Haag. Justitieminister Donner weigerde de Amsterdamse Surinamer Kenneth Muskiet (50) uit te leveren aan Amerika, ‘home of the war on drugs’. Volgens een rapport van justitie is Kenneth ‘zwakbegaafd, heeft een persoonlijkheidsstoornis en een gebrekkige taalkennis.’ Daarom kan hij ‘niet of nauwelijks worden opgevangen in de VS’. Donner’s oordeel kwam na een lange strijd van vrienden en sympathisanten van de muzikant en schilder, onder wie Tjeerd Oosterhuis en Kamerleden Jan de Wit (SP) en Boris Dittrich (D66).

In 1998 leert Kenneth op een Amsterdams terras een Amerikaan kennen die zich voorstelt als Reagan Blair. Ze trekken intensief met elkaar op en kopen voor Blair’s vertrek een doos vol souvenirs, die hij per post naar huis wil sturen. Als Kenneth zijn vriend een paar dagen later op de trein naar Schiphol zet, heeft deze tot zijn verbazing de doos nog steeds in bezit. De Amerikaan vraagt Kenneth de doos voor hem te posten. Met deze vriendendienst tekent hij zijn eigen vonnis: in de doos zitten 9440 XTC-pillen. Kenneth wordt opgepakt, zijn adres staat als afzender op de doos.

Na zes maanden cel in Nederland -Kenneth is nog nooit met justitie in aanraking geweest- vragen de VS begin 2001 om zijn uitlevering. Kenneth is door zes Amerikaanse gedetineerden aangewezen als ‘kingpin’. Met hun beschuldigingen verdienen de zes zelf strafvermindering. De Amsterdammer komt in een nachtmerrie terecht die tot 30 juli jongstleden duurt. Café de Korte Golf, zijn stamkroeg, wordt een actiecentrum en regelt petities, benefietconcerten en media-aandacht. Op 19 juli wijdt NOVA een lange reportage aan het bizarre drama. Misschien heeft Donner deze uitzending gezien, want nog geen twee weken later besluit hij, geheel tegen zijn gewoonte in, nee te zeggen tegen Amerika.

Legalize! juicht die uitspraak natuurlijk toe, maar de vraag dringt zich op hoe het met de andere ‘Kenneths’ zal aflopen. Want Kenneth is niet de enige Nederlander die ten prooi is gevallen aan de paranoïde machinaties van de Amerikaanse drugsoorlog. Steeds meer Nederlanders treft dit lot en slechts weinigen kunnen bogen op de hartverwarmende support en publiciteit die de zaak Kenneth M. hebben losgemaakt. Niet voor niets liet justitie op de dag van de uitspraak weten dat er geen sprake is van ‘een kentering in het Nederlandse uitleveringsbeleid’.

Zolang Donner minister is, loopt elke Nederlander het risico onschuldig uitgeleverd te worden aan de Amerikaanse drugspolitie. Alleen maar omdat zijn of haar naam genoemd is door een ander slachtoffer van de drugsoorlog, die zijn huid probeert te redden. Hoog tijd voor een kentering in het Nederlandse uitleveringsbeleid. Of nog beter: een nieuwe justitieminister.
De Legalees

Meer info: www.dekortegolf.nl/kennethvrij
Site Legalize: www.legalize.net
Voor meer columns over dit onderwerp: zie de blog van vrijdag 13 augustus.