zaterdag 24 juli 2004

De aanslag op Hitler en Balkenende
Het Nachtegal van D.C. Lama, uitgesproken in het programma van Giel Beelen op 3FM in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 juni 2004.

De geschiedenis wordt geschreven door overwinnaars, of dat nou overwinnaars van oorlogen of van verkiezingen zijn. Het is ook helemaal niet zo moeilijk om de geschiedenis te herschrijven. Je moet natuurlijk niet teveel feiten verdraaien (want dan kun je nog wel eens gemakkelijk gecorrigeerd worden), maar je moet voor jezelf een aantrekkelijke lijn in je verhaal verwerken en die onderbouwen met een eigen selectie van de talloze feiten die de geschiedenis rijk is.

Afgelopen dinsdag was Jan-Peter Balkenende in Berlijn voor de herdenking van de mislukte aanslag op Adolf Hitler. In het verleden werden dergelijke bijeenkomsten veelal aangegrepen om de huidige samenleving te spiegelen aan de situatie van eind jaren ‘30 en begin jaren ‘40. Zo had Balkenende bijvoorbeeld kunnen uitweiden over een overheid die zijn burgers angst aanjaagt tegenover andere bevolkingsgroepen door grote rampen te voorspellen, die achteraf gezien nergens op gebaseerd blijken te zijn. Of over de toenemende bevoegdheden van politie- en justitiemachten, waarbij burgerrechten wel heel erg makkelijk terzijde worden geschoven. Hij had het ook kunnen hebben over de censuur die de overheid onder het mom van goed fatsoen langzaam maar zeker invoerde of over de deportatie van personen die naar menselijke maatstaven helemaal niet gedeporteerd hadden moeten worden.

Maar niets van dit alles leek Balkenende blijkbaar verstandig om aan te snijden. Jan-Peter heeft het dan ook heel erg druk met de Europese Unie, waar hij (dat zijn moeder dit nog mee mag maken!) een half jaartje voorzitter van is. En dat is zo’n belangrijke klus, dat Jan-Peter er ook niet voor terugdeinst om tijdens zo’n herdenking net te doen alsof die aanslag op Adolf Hitler eigenlijk het beginpunt was van de grondwet, die hij nu samen met vriendjes als Berlusconi en Tony Blair heeft bedacht.

Jan-Peter heeft namelijk ontdekt dat de dader van die aanslag ooit kennis had gemaakt met een verzetsgroep die ook al eens had gesproken over een Europese grondwet. Ja, zo lust ik er ook nog wel een paar. Natuurlijk werd er in het verzet gesproken over het Europa van na de Tweede Wereldoorlog. Als één van de landen alle andere landen bezet, denk je echt wel na hoe je dat in de toekomst kunt voorkomen.

Maar om nou te zeggen dat daar de ontwerptekst van Europese grondwet uit voort is gekomen. Die hele Europese Unie is niet eens een product daarvan. De EU werd in 1957 opgericht om de kolen- en staalindustrie te organiseren. En toen dat wel effectief bleek te zijn, stortte de EU zich ook op de landbouw, waarbij dankzij extreem hoge subsidies niet alleen de Europese bevolking gevoed kon worden, maar tevens de hele wereldmarkt werd verpest.

Die hele grondwet van Balkenende en co is dan ook vooral een papiertje over economische belangen en niet zozeer een waarborg voor de rechten van haar burgers. Daarnaast kun je er nog in lezen hoe de interessante baantjes voor politici worden verdeeld en hoe zij samen afspraken maken hoe ze rustig verder bouwen aan hun eigentijdse Toren van Babylon.

Maar als Balkenende wordt uitgenodigd voor een herdenking van zo’n historische gebeurtenis, geeft hij er met het grootste gemak z’n eigen draai aan, waaruit moet blijken dat wat hij en zijn vriendjes hebben bedacht voortkomt uit een heroïsche verzetsdaad. Rot toch op, joh! Ik noem dat gewoon geschiedvervalsing en vraag me al sinds dinsdag af hoe er over zestig jaar over Theo Maassen gesproken zal worden, als die eindelijk zijn daad bij het woord heeft gevoegd.

De speech van Jan-Peter Balkenende is in wordformaat te downloaden via deze link