maandag 10 mei 2004

tien- tot dertiggduizend verdwijningen

D.C. Lama is een koning in inburgeren.